04-09-05

SOCIO-CULTUREEL

DE CIRK, een socio-cultureel project in de Gentse Zebrastraat.
De industriële periode in Gent werd, meer dan elders in Vlaanderen, gekenmerkt door een speculatieve proletariaatswoningbouw in de vorm van beluiken. Een begrip als ‘saneren’ werd praktisch meestal ingevuld als onbewoonbaar verklaring van panden of het slopen ervan. Vandaar een ontstellend gebrek aan nieuwe en betere arbeidershuizen. Vanaf het einde van de 19de eeuw lijkt het idee om ‘betere huisvesting’ te verschaffen, uit te gaan van het privé-initiatief. Iets meer dan honderd jaar geleden, op 20 oktober 1904, werd de NV Gentse Maatschappij der Werkerswoningen opgericht met de stad Gent en enkele weldadigheidsinstellingen als voornaamste aandeelhouders. Nog voor de Eerste Wereldoorlog zal deze instelling 241 woningen realiseren, naar plannen van de toenmalige stadsarchitect Charles Van Rysselberghe (1850-1920). Gedurende vijftien jaar zal hij zich, als één van meest actieve leden uit de beheerraad, belangeloos inzetten voor dit ideaal. 
 
De wijk van de vroegere Muinkmeersen, waar de Zebrastraat zich situeert, was het moerassige, onbebouwde gebied tussen Boven- en Oude-Schelde, tot 1796 toebehorend aan de Sint-Pietersabdij. Een eerste grondige wijziging in deze omgeving had plaats in 1837 met de aanleg van de spoorlijn Gent-Mechelen, met op het einde het Zuidstation. Het noordelijk gedeelte van de meersen tussen de spoorlijn en de Schelde werd in 1851 aangelegd als dierentuin, wat de straatnaamgeving in deze buurt verklaart. Met eclectische breeddenkendheid werden verschillende paviljoentjes met oosterse allure of geïnspireerd op middeleeuwse kastelen opgericht met een garnituur van groen en vijvertjes. De ontwerper Adolphe Pauli (1820-1895) was niet alleen leermeester van Charles Van Rysselberghe geweest aan de Gentse Academie, maar kortstondig ook diens werkgever.
 
Een nieuwe aanvang dankzij een diepgaande renovatie
 
Onder het stof herkent de Stichting Liedts-Meesen een blinkende parel en gaat na aankoop de uitdaging aan om het een boeiende nieuwe bestemming te geven. In de statuten van de Stichting Liedts-Meesen opgericht op 2 december 1999 staat te lezen : ”de stichting heeft tot doel het concept en de uitvoering van projecten en evenementen in de maatschappelijke, sociale, culturele en communicatieve sfeer, zulks in de filosofie van de rechten van de mens en de mondialisering en al hetgeen daarmee verband houdt of eraan bevorderlijk kan zijn.” De Stichting ondersteunt in het Gentse het initiatief “Habbekrats” voor kansarme jongeren.
 
Daags na de aankoop werd een internetsite www.zebrastraat.be geopend met als doel de transparantie van het project te waarborgen. Deze site wordt permanent aangevuld en ligt aan de basis van de werking in de toekomst.
De Cirk
 

Ter realisatie van het wooncomplex in de Zebrastraat kocht de NV Gentse Maatschappij der Werkerswoningen in 1906 een groot perceel grond. Omdat de prijs (17 francs/m²) voor de 4145m² grond hoog was besloot men er een sociaal wooncomplex op te bouwen dat uit meerdere verdiepingen bestond. Charles Van Rysselberghe tekende in 1907 de plannen voor een geheel van 13 huizen gelegen aan de Zebrastraat, met centraal een doorgang die uitgaf op een open binnenplein waarrond 10 grote aan elkaar gebonden gebouwen werden aangebracht. De gebouwen aan het middenplein telden 2 verdiepingen en 2 appartementen per niveau. Bij de ingang tot het binnenplein stonden 8 afzonderlijke huizen en helemaal vooraan waren 2 winkelruimtes voorzien. Met deze plannen beantwoordde Van Rysselberghe aan de moderne noden.

Een nieuwe aanvang dankzij een diepgaande renovatie
 
Onder het stof herkent de Stichting Liedts-Meesen een blinkende parel en gaat na aankoop de uitdaging aan om het een boeiende nieuwe bestemming te geven. In de statuten van de Stichting Liedts-Meesen opgericht op 2 december 1999 staat te lezen : ”de stichting heeft tot doel het concept en de uitvoering van projecten en evenementen in de maatschappelijke, sociale, culturele en communicatieve sfeer, zulks in de filosofie van de rechten van de mens en de mondialisering en al hetgeen daarmee verband houdt of eraan bevorderlijk kan zijn.” De Stichting ondersteunt in het Gentse het initiatief “Habbekrats” voor kansarme jongeren.
 

Daags na de aankoop werd een internetsite www.zebrastraat.be geopend met als doel de transparantie van het project te waarborgen. Deze site wordt permanent aangevuld en ligt aan de basis van de werking in de toekomst.

 

 


 
 

09:32 Gepost door Iris | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.