06-02-06

LEVENSFILOSOFIE

Naar (voor)jaarlijkse gewoonte legt weekblad Knack een aantal bekende Vlamingen een Grote Vraag voor.

Deze week in Knack 5 is die vraag "Waar gelooft u nog in".

Van de elf diverse antwoorden, blijft mij alvast die bij van

Mia Leijssen, Hoogleraar psychologie KU.Leuven.

Persoonlijk kan ik mij in haar antwoord op deze vraag zo goed inleven dat ik ze hier met andere eventuele geestesgenoten graag wil delen.

Eerst even Mia Leijssen voorstellen :

 

Mia Leijssen (°1951) is psychotherapeut en hoogleraar in de psychologie aan de K.U.Leuven. Hier doceert ze psychotherapie, psychologische begeleiding en beroepsethiek.

Mia Leijssen onderzoekt verschillende thema's zoals ethische dilemma's in psychotherapie, lichaamsgeörienteerde psychotherapie, existentiële betekenisgeving, spiritualiteit, waarden en dromen.

Leijssen publiceert in binnen- en buitenlandse tijdschriften en schreef o.m.
'Gids beroepsethiek. Waarden, rechten en plichten in psychotherapie en hulpverlening' (Acco, 2005) , 'Gids voor gesprekstherapie' (De Tijdstroom, 1999)
'Wijsheid in gesprekstherapie' samen met N. Stinckens (Universitaire Pers, 2004).

 

Haar antwoord op Waar gelooft u nog in : "In de kracht van de geest" en ze gaat verder :

Het cultiveren van goedheid, waarheid, schoonheid is richtinggevend voor mijn leefwijze.  Ik geloof dat wij als mens veel kunnen doen om het goddelijke in het dagelijkse leven op te merken en gestalte te geven.

Voor mij zit dat in eenvoudige dingens zoals vriendelijkheid, dienstbaarheid, samen plezier maken; niet nodeloos iemand kwetsen, oprecht en betrouwbaar zijn, oog hebben voor kleine dingen die getuigen van zorg of creativiteit , genieten van humor, muziek, natuur.

 

Voor een magisch moment, een authentiek moment van verrassing of verbondenheid, ben ik bereid veel inspanning te doen en er banale momenten en miserie bij te nemen.

Ik ben geboeid door de onvoorstelbare potentialiteiten van het menselijk organisme en koester de hoop dat vrouwelijke wijsheid meer gewicht krijgt in onze samenleving.

 

Ik geloof in de kracht van de geest.  Stilaan beginnen ook onderzoeksgegevens aan te tonen dat gedachten bvb.in het lichaam stoffen kunnen vrijmaken die éénzelfde uitwerking hebben als chemische middelen.

Ik denk dat onze cultuur zich blind staart op het materiële en wat met de zintuigen waarneembaar is.

Positief denken en het goede wensen is geen naïeve levenshouding, maar een krachtig middel om levenskwaliteit te verbeteren.

 

En dan gaat ze over tot de dood :

Ik vertrouw erop dat als mijn tijd gekomen is, ik de overgang zal maken naar een andere dimensie waarvan wij ons als mens geen voorstelling kunnen maken.

 

"Bij leven en welzijn, aan al diegenen die deze levensbeschouwing met Mia Leijssen en mijzelf willen delen,

mogen de kleine dingen des leven ons dagelijks bekoren en laten we heel dikwijls stilstaan bij de welwillende kracht van onze geest"


 

14:30 Gepost door Iris | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Prof. Vandaag in de les (cliëntgericht-experiëntiële therapie) sprak prof. Leijssen over dit artikel. In al mijn nieuwsgierigheid ging ik dan ook op zoek en vond...
Dat ook mijn aanvoelen en levenswijze aansluit bij hoe zij het hier formuleert.

Gepost door: Pierrot | 09-05-06

De commentaren zijn gesloten.