16-03-06

OVERHEIDSSUBSIDIES

Ik heb al jaren zo mijn bedenking over het toekennen van ministerportefeuilles en de daaraan gekoppelde bevoegdheden.  Sommige ministers zigzaggen in de loop van hun carrière lukraak van de éne sector naar de andere met soms desastreuze gevolgen vandien. Neem nu de huidige Vlaams minister van Cultuur, die zomaar zonder slag of stoot een cultuursubsidie van 60.000 euro uittrekt voor een Europese promotietour van Kate Ryan's "Je t'adore" en verklaarde daarbij zonder blozen in Ter Zake (Canvas) dat hij dit maar normaal vindt, want andere buitenlandse kunstprojecten krijgen dat ook..  Het Eurovisie Songfestival, een kunstproject noemen, vind ik persoonlijk geen blijk van kunstkennis en dat de niet-kijkende Vlamingen zich daar zo maar dienen bij neer te leggen vind ik ronduit ondemocratisch.

Terzelfdertijd verschijnt er deze week ik Knack een artikel over de Roma in Borgerhout die op 2 april e.k. terug opengaat en tevens een noodkreet slaakt.

 

Tot voor een paar jaar was de vroegere theaterzaal en bioscoop de Roma de grootste stadskanker in Borgerhout. Vermits de overheid geen heil zag in de renovatie van deze betekenisvolle zaal, deden de buurtbewoners het zelf; 300 à 400 vrijwilligers offerden tijd, zweet en eigen financiële middelen voor de heropstanding van hun mooie concerttempel, waarover men nu spreekt als "het Roma-wonder" en er begon meer en meer volk te lopen over de ooit vervloekte Turnhoutsebaan.
Paul Schyvens, bezieler van de Roma :
"Er hangen nu wel radiatoren maar er is geen geld om ze aan te steken.  We halen amper 20 procent van onze middelen uit subsidies; de rest moeten we bij elkaar bedelen.  Momenteel wordt de Roma gerund door 2 voltijdse krachten, de rest werkt, zeven op zeven, voor niets. De Roma is uniek in de wereld; het is een project in een moeilijke buurt en brengt gemeenschappen dichter bij elkaar met lage toegangsprijzen.  Met amper 140.000 euro schepen politici ons af omdat het eigenlijk geen overheidsproject is en ontstaan is vanuit de mensen."
Meer over de Roma en haar werking :
 
Zo moesten burgers en verenigingen te Gent, in 2005, ijveren bij middel van een petitie voor het behoud van hun Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (het Kantl), dat diezelfde minister van Cultuur, onaangekondigd wou verkopen aan de privé :

Toen eind 2004 het plan van Vlaams minister van Cultuur Anciaux bekend raakte om het 'Huis van Oombergen' waar de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gevestigd is, te verkopen en de Academie elders onder te brengen, lokte dit een hevig protest uit. Tal van personen en organisaties uit de culturele en wetenschappelijke sector, in Vlaanderen en daarbuiten, onderschreven het standpunt van de Academie, waarin de minister gevraagd werd van dit plan af te zien. Talrijke gewone burgers sloten zich aan bij dit protest en tekenden de petitie.
De Academie is hen allen dankbaar voor deze blijken van solidariteit.

Op 23 september 2005 verklaarde minister van Cultuur Anciaux in een persmededeling dat hij niet langer de intentie heeft het Academiegebouw te verkopen, en dat de Academie ook in de toekomst in het gebouw zal kunnen gevestigd blijven. Door een herindeling van de beschikbare ruimtes zal het historisch meest waardevolle deel van het gebouw een publieke bestemming krijgen.

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde (KANTL) werd in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. De bedoeling was het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren. De Academie was de eerste officiële instelling van het koninkrijk België waarin aan wetenschapsbeoefening in het Nederlands gedaan werd; daarbij werden ook de geneeskunde en de bêtawetenschappen niet verwaarloosd.

 

De burgers kiezen dan wel hun politieke leiders, toch is een nimmer aflatende waakzaamheid nodig voor het behoud van verworven rechten, normen, waarden en (kunst)patrimonium want politiek populisme viert vandaag, meer dan ooit, hoogtij. 't Zal verkeren, zei Bredero. Laat het ons hopen.

 

 

 

16:45 Gepost door Iris | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

overheidssubsidies Ik heb de minister ook zien blunderen op Canvas. Ik vind het ook
een schande, te meer dat ik er sterk aan twijfel of we de 2 laatste
plaatsen gaan halen, voor mij is dat Songfestival geen cultuur, maar een
dure grap.

Gepost door: jeanine | 16-03-06

cultuur m'n ex werkte op wvc. Welzijn, gezondheid en cultuur. Vlaamse gemeenschap. Minister Anciaux. Bert voor de medewerkers. en de mensen van wvc.
Mijn persoonlijke idee: populistisch en niet-geïnteresseerd, deze man zit niet op z'n plaats. en heeft bovendien symbolisch-waardevol brussel-vlaams patrimonium verloren laten gaan (maar wat was het ook weer?? help m'n arme geteisterde geheugen eens even?), door de Franstaligen gekocht onder z'n neus.

Gepost door: karlo | 16-03-06

Patrimonium Was het Rataplan, of zoiets, karlo ? Heb dit toen ook gevolgd en inderdaad de zoveelste blunder van uit handen gegeven patrimonium

Jeanine en karlo, gesteund door jullie reactie,
Iris

Gepost door: Iris | 17-03-06

vergeten, maar niet helemaal Ik herinner me het niet meer, tenminste de naam. wel het gebeurde.
Prettig weekend, Iris

Gepost door: karlo | 17-03-06

schandalig 60000 euro om zo'n prutsliedje te gaan promoten op een songfestival, enkel en alleen om zijn eigen populariteit en imago op te blinken. Ondertussen worden de subsidies voor natuurbehoud maar nog eens ingeknot. Schande!!!!

Gepost door: Dirk | 17-03-06

De commentaren zijn gesloten.