31-08-06

DE PROVENCE (3)

Mijn fascinatie voor het tastbare verleden is altijd al sterk aanwezig geweest.  Waar ik ga trekken overblijfselen, zelfs maar een hoop stenen, als een magneet mijn oogveld.

Mijn verbazing was dan ook groot toen de Provence mij verraste met een heuse stad van Gallo-Romeinse en Griekse opgravingen.
Glanum is zo’n opgegraven woongebied aan het einde van een bergengte die een nauwe en natuurlijke doorgang in de keten van de Alpilles vormt, in de nabijheid van een oude route van Spanje naar Italië.  De gunstige geografische ligging, de vruchtbare grond en de aanwezigheid van waterbronnen en steengroeven verklaren de ontwikkeling van deze versterkte plaats van bijna 40 hectare.
Twee stedenbouwkundige vormen zijn tekenend voor twee belangrijke periodes : de Gallo-Griekse tijd (tweede en eerste eeuw voor onze jaartelling) wordt gekenmerkt door de bouw van openbare gebouwen met grote steenblokken.  In het noorden worden mooie huizen rond een centraal plein met open zuilengalerij gebouwd, vrij gebruikelijk in Griekenland.
In de Gallo-Romeinse tijd  (einde eerste eeuw tot de derde eeuw na Christus) is dan weer een groots programma uitgevoerd om Glanum in een stad te veranderen die aan de eisen van het stadsleven voldoet.  Dit kwam tot uitdrukking in de bouw van grote civiele en religieuze openbare gebouwen met een verfijnde decoratie en in voorzieningen zoals aquaducten en riolering.

De archeologische site Glanum , Saint-Rémy de Provence www.monum.fr is grotendeels te danken aan archeoloog Henri Rolland die het onderzoek vanaf 1942 leidde.  De eerste bewoning dateert uit de zevende en zesde eeuw voor onze jaartelling, rond een bron en een grot die de bouw van een heiligdom verklaren.  De bewoners heetten Glaniques naar de plaatselijke god Glan.
De banden met de Griekse wereld, via Marseille, brachten de Glanicums welvaart in de ontwikkeling van de agglomeratie en Griekse gebouwen.

Onder Romeins gezag kreeg Glanicum de status van Latijnse kolonie.
Nooit eerder zag ik deze twee beschavingen zo door elkaar verweven.  Ik heb er dan ook menige tijd doorgebracht, grondplannen bestuderend en mijn fantasie linkend aan de oorspronkelijke werkelijkheid.  Hier heeft de Provence mij ’t meest verbaasd en overdonderd.
Ik verschoof hier dan ook gretig haar legendarische lavendelgeur voor een belangrijk Provencaals neveneffect, die van onze voorouders.